Projekt

Robotics for Schools (Robootika koolidele) on Euroopa Liidu Erasmus+ projekt, mis aitab ühendada robootika valdkonna, õpetajaid ja õppekavade planeerijaid ja õppijaid.


Robootika roll ühiskonnas on muutumas. Robootika on liikumas inseneeria valdkonna kesksusest rohkem avatuse poole ja need muutused väljenduvad ka paljude Euroopa koolide õppekavades. Populaarseks on muutunud sellised õppeained nagu arvutiõpetus ja programmeerimine, suurendades nõudlust erineva tasemega erialaõpetajate osas.

Projekt “ Robotics for Schools” võrdleb koolirobootikaga seotud häid praktikaid, robootika rakendusi ja õppetöö planeerimist, ning tegeleb kõikidele põhikooli vanuseastmetele mõeldud õppematerjalide arendamisega. Projekt toob kokku Põhja-Euroopa partnerid, kellel on teadmised nii hariduse kui ka ettevõtluse valdkonnas.

 

Väljundid

 • Koolituskursused

  Koolituskursus viiakse läbi igas partnerriigis. Kursus on fokuseeritud sellele, kuidas robootika koolides võib olla rakendatud hariduses alustades algtasemel ja lõpetades kõrgemal tasemel.
 • E-õppe moodulid

  Projekti tulemustele tuginedes luuakse ühtne Robootika õpetamise ja koolitamise e-kursus, kus on välja toodud oskused ja kompetentsid, mida soovitakse saavutada robootika õppimisel koolis.
 • Tunniplaanid

  Õpetajatele luuakse rida näiteid ja ideid kuidas integreerida robootikat teiste klassiruumi tegevustega. Õpetamise kava ja juhendid on kättesaadavad ja allalaetavad erinevates keeltes.
 • Strateegia dokumendid

  Publitseeritakse nõuded ja vajadused robootika rakendamiseks hariduses riiklike- ja kohalike omavalitsuste alluvuses olevatele koolidele. Lisatakse uurimusaruanne, kuidas häid praktikaid pedagoogikas rakendada ja kuidas robootikat kasutada integreeritud õpetamise vahendina.
 • Teavitamise seminarid

  Igas partnerriigis viiakse läbi seminarid ja üritused, kus ekspert viib läbi koolitused, tuginedes “ Robotics for Schools ” projekti materjalidele.
 • Õppekava arendamine

  E-publikatsioon sisaldab erinevaid metoodikaid ja praktilisi juhendeid, et rakendada robootikat koolis või koolitustel, luues erinevaid tegevusi ja meetodeid.
 • 1

Projektipartnerid

 • NPO Robootika

  MTÜ Robootika tegeleb Eestis robootika hariduse edendamisega. Meie eesmärk on tutvustada lastele tehnoloogiat, pakkudes neile võimalust ise luua, projekteerida, testida ja mängida tehnoloogiliste vahenditega juba lasteaias. Meie jaoks ei ole tehnoloogia objekt, see on pigem vahend laste inspireerimiseks ning probleemi lahendamise, programmeerimise ja uurimistöö oskuste arendamiseks.
 • University of Turku

  Turu Ülikool on Soome suuruselt teine ülikool, mis on rahvusvaheliselt tunnustatud teadus-arendus ülikool, mille tegevus baseerub kõrgetasemelisel multidistsiplinaarsel teadustööl. Õppimine ja hariduslik teadustegevus on üks olulisemaid tunnustatud valdkondi teadustegevuses.
 • ITT Group

  ITT Group on innovatiivne tehnoloogiale suunatud väikeettevõte, mille peamiseks fookuseks on hariduslik robootika, mehhatroonika süsteemide projekteerimine ja tootmine ning robootika alased koolitused.
 • GRYD LTD

  Gryd tegeleb tehnoloogia rakendustega hariduse- ja kultuuri valdkonnas, pakkudes tehnoloogiaalase teadustöö koostöövõimalusi ja e-kursusi edasijõudnutele. Samuti koolitame haridustöötajaid kogu Euroopas, arendades oskusi e-õppe ja multimeedia valdkonnas. Omandatud oskusi jagatakse hiljem kolleegidega ja teiste hariduslike ühingutega, tõstes seega teadmiste ja oskuste taset laiemalt kogu Euroopas.
 • Elderberry Ab

  Elderberry AB tegeleb õppekavade arendamisega ja strateegiliste õpingutega, lisaks autorlusega, testimisega, tekstide toimetamisega ja publitseerimisega, nii tavakoolides kui ka kutsekoolides; noorte, täiskasvanute ja õpetajate seas, arvestades sotsiaal-kultuurilisi ja infrastruktuurilisi mõjusid. Ettevõttel on kogemusi e-õppe ja e-kultuuri valdkonnas, kasutades hariduslikest materjalidest traditsioonisid meetodeid.
 • Engelbrektsskolan

  Engelbrektsskolan on Stockholmi kesklinnas paiknev väga populaarne kool, mis omab nii põhikooli kui ka keskkooli osa. Kooli asub looduskaunis piirkonnas, kust võib leida nii muuseume kui ka teisi kultuuriasutusi. Kooli vahetusläheduses on rahvuspark ja Östermalmi staadion, kus saab imelilusat loodust nautida ja tegeleda spordiga. 4 - 9 klassi õpilastel on võimalus valida erinevate õppekavade vahel, mille hulgast leiab ka matemaatika ja loodusteaduse. See õppekava hõlmab endas ka robootikat ja programmeerimist (Scratch, LEGO Mindstorms ja BeeBot robotid).
 • 1