Väljundid

 • Koolituskursused

  Koolituskursus viiakse läbi igas partnerriigis. Kursus on fokuseeritud sellele, kuidas robootika koolides võib olla rakendatud hariduses alustades algtasemel ja lõpetades kõrgemal tasemel.
 • E-õppe moodulid

  Projekti tulemustele tuginedes luuakse ühtne Robootika õpetamise ja koolitamise e-kursus, kus on välja toodud oskused ja kompetentsid, mida soovitakse saavutada robootika õppimisel koolis.
 • Tunniplaanid

  Õpetajatele luuakse rida näiteid ja ideid kuidas integreerida robootikat teiste klassiruumi tegevustega. Õpetamise kava ja juhendid on kättesaadavad ja allalaetavad erinevates keeltes.
 • Strateegia dokumendid

  Publitseeritakse nõuded ja vajadused robootika rakendamiseks hariduses riiklike- ja kohalike omavalitsuste alluvuses olevatele koolidele. Lisatakse uurimusaruanne, kuidas häid praktikaid pedagoogikas rakendada ja kuidas robootikat kasutada integreeritud õpetamise vahendina.
 • Teavitamise seminarid

  Igas partnerriigis viiakse läbi seminarid ja üritused, kus ekspert viib läbi koolitused, tuginedes “ Robotics for Schools ” projekti materjalidele.
 • Õppekava arendamine

  E-publikatsioon sisaldab erinevaid metoodikaid ja praktilisi juhendeid, et rakendada robootikat koolis või koolitustel, luues erinevaid tegevusi ja meetodeid.
 • 1