• Robootika rakendamine koolides

    Sellest dokumendist leiate erinevad metoodikad ja praktilised õpetused, kuidas luua õppetööks või koolitusteks erinevaid robootika alaseid ideid ja tegevusi. Näidisena kasutatud Eesti mudel on detailselt koos praktiliste õpetustega lahti kirjeldatud. Põhiliseks sihtrühmaks on alg- ja põhikool kuni gümnaasiumini välja. Samuti sobivad juhendid kasutamiseks ka kutsehariduses. Loe rohkem
  • Head praktikad

    Käesolev aruanne jagab erinevate Euroopa riikide robootika hariduse edukat praktikat ja pedagoogikat. Sealjuures põhiline fookus on suunatud Eesti, Soome, Rootsi ja Ühendkuningriikide näidetele ja edulugudele. Loe rohkem
  • Juhised strateegia väljatöötamiseks

    Strateegia dokument aitab koolide ja omavalitsuste võtmeisikutel teha kaalutletud otsuseid, kas ja mil määral investeerida IT haridusse. Dokument annab ülevaate erinevate Euroopa Liidu riikide IT ja robootika õppesuundadest. Samuti pakutakse välja erinevaid juhtnööre, kuidas võiks robootikaga alustada ja milline võiks olla algkapital. Loe rohkem
  • 1